elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
A+
A-
Piątek 05.06.2020
Jesteś tutaj:

Status prawny

Przedszkole działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) i aktów wykonawczych do tej ustawy.
  • Ustawy z dnia 16 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami).
  • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).
  • Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami.
  • Statutu.

Informacje o artykule

Data utworzenia: 16.05.2018
Lista załączników: Brak załączników
Liczba wyświetleń: 405
Dodał: Administrator
Edytował: Administrator
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
16.05.2018
10:33:29
edycja
Administrator
Status prawny
16.05.2018
10:33:14
dodanie
Administrator
Status prawny